• Utbyggjar Henrik Stokkeland og ordførar Mons Skrettignland er ikkje nøgde med måten vegvesenet vil løysa trafikkfaren på. Pål Christensen

Ordføraren ber om hastemøte

— Som å arbeida med hovudet under armen, seier utbyggjar Henrik Stokkeland om vegvesenet si nye løysing for gang- og sykkelvegen på Ogna.