• Korleis kan Hå kommune og Jærmuseet få til eit fruktbart samarbeid om administrasjonsbygg og barnehage? Helen & Hard

Slik kan Hå få vitenbarnehage

No skal politikarar i regjeringsapparatet og andre toppar få vita om Jærmuseet og Hå kommune sine store fellesplanar.