• Grisene i Norge er friske, men i store deler av Europa er antibiotikaresistente bakterier i svin et stort problem. Pål Christensen

Lite antibiotikaresistens hos norske griser

Mattilsynet har nå tatt prøver i nesten 1000 norske grisebesetninger. Den fryktede bakterien er funnet i én av besetningene.