• Denne aktiviteten vert det slutt på om politikarane i Sandnes får viljen sin. Pål Christensen

Klokt å ta kampen mot stripping til retten

I kor stor grad kan lokalpolitikarane styra vilkåra for skjenkeløyve i sin eigen kommune? Ordføraren i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), har lenge ytra at han ynskjer ei avklaring. Nå kan han endeleg få det – i retten.