• Fra ryddearbeidet. Carina Johansen

Tak på bensinstasjon blåste av

Taket på Shell-stasjonen på Ålgård har blåst av, og ligger over bensinpumpene.