• I områdene bak ordfører Stanley Wirak her, mot Somamyra og E39, kan SUS få tomt i Sandnes. Jarle Aasland

Sandnes tilbyr sykehustomt på Somamyra hvis SUS vil

Sandnes ønsker Stavanger Universitetssjukehus, SUS, velkommen til byen, men kaster seg ikke inn i noen lokaliseringskamp med naboene Stavanger og Sola.