Stengt kontor skaper misnøye

Kommunene i sørfylket arbeider for tiden med å få til en ordning som kan erstatte funksjonen som det fylkeskommunale opplæringskontoret har hatt i forhold til lærlinger i regionen. Fra 1. august har nemlig fylkespolitikerne vedtatt å legge ned virksomheten som holdt til i Egersund.