Omstridt løyve til Jæren Taxisentral

Drosjeeigar Gunnleif Håland på Nærbø fekk i går det omstridte reservedrosjeløyvet som gir han rett til å kjøra maxi-taxi over frå Nærbø Taxi til Jæren Taxisentral.