Indre Vågen vil koste utbyggeren dyrt

Kommunens vil ha kjørbar promenade, innholdsrik park og en fint opparbeidet Havnegate. Regningen får Indre Vågen Utbyggingsselskap hvis de vil ha den.