• Utbygger vil ha ti etasjer her i Meierigården, det er tre etasjer over maks høyde i dagens sentrumsplan. Selve meieribygget og pipa (t.h.) er vernet og skal fortsatt stå i boligkomplekset. Link arkitektur As.

Dette blir for høyt og tett

Slik skulle det se ut fra jernbanestasjonen, det største, nye byutviklingsprosjektet på Bryne. Nå blir utbyggingen foreslått stoppet.