• Guro Storhaug er en av de 52 pedagogiske lederne i de kommunale barnehagene som er ansatt på dispensasjon fra utdanningskravet. Her er hun sammen med "superheltene" Adele Kristiansen (til venstre) og Julie S. Skjæveland. Carina Johansen

Spesialpedagog, ikke godkjent

Guro Storhaug innfrir ikke kravene som stilles for å bli godkjent som pedagogisk leder i barnehage. Det til tross for at hun er barnevernpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk.