Rettssak om kraftskatt

KVINESDAL/SIRDAL: Ordfører Sigmund Oksefjell (sp) går til rettssak mot staten hvis Odelstinget i morgen iverksetter de nye skattereglene for kraftverk. Finanskomiteens flertall (Ap, H og Frp) støtter regjeringens opplegg.