100 nye flyktninger

12.000 flyktninger skal bosettes i Norge i 2001.For noen dager siden mottok ordfører Jostein W. Rovik og Rådmann Erik Tjemsland et brev fra Utlendingsdirektoratet UDI om bosetting av flyktninger neste år.