Havnen kartlegger miljøsynder

Stavanger og de andre havnene som i høst ble truet med pålegg om å rydde opp gammelt industriavfall, stiller seg positive til å rydde opp. Men før noe gjøres må arven kartlegges.