Jærmegleren er solgt

EiendomsMegler 1, selskapet til SR-bank, har nå kjøpt den største eiendomsmeglerforretningen på Jæren, Jærmegleren As.