• Vegvesenets foretrukne forslag til ny bru over Hafrsfjord, sett fra øst inn mot Hafrsfjord. Den nye brua er tenkt bygget på innsiden av dagens bru. agk

Hafrsfjord bru for sykkel eller seil?

Hensynet til miljøet og omgivelsene gjør at Statens vegvesen anbefaler en lav bru, men med buespenn. Arkitekten er den samme som i sin tid tegnet det nye torget i Stavanger.