Derfor tapte de i retten

I dommen ble det blant annet pekt på den betydelige aldersforskjellen og åpenbare språkbarrieren.