• Christian Wedler og Leif Arne Moi Nilsen i Frp. Jon Ingemundsen

Ikkje fleirtal for å trekke Stavanger ut av bompenge-avtale

STAVANGER: Frp foreslo at Stavanger skulle trekke seg ut av byvekstavtalen, men fekk ikkje gjennomslag. Fleirtalet vil gjere det enklare for barnefamilier og dei vil få fortgang i utbygginga av bussveien.