• Automatisk trafikkontroll har stor trafikksikkerhetseffekt ved at den reduserer fartsovertredelsene på den strekningen som overvåkes, ifølge Statens vegvesens nettsider. Fredrik Refvem

Dropper fartsovervåking i Ryfast

Regjeringen vil begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll), heter det i Granavolden-erklæringen. Dette betyr at gjennomsnittsmåling av hastighet blir droppet i Ryfast.