• Illustrasjon som viser den fremtidige Rogfast-tunnelen og dens ferd mot Kvitsøy. Oppe til høyre i bildet ser man industriområdet som nå har vært oppe til doms i tingretten. Statens vegvesen

Vegvesenet gikk på en smell i Mekjarvik

Statens vegvesen får ikke ekspropriere bruksrett til 120 mål steinfylling i Mekjarvik. Det har Stavanger tingrett bestemt.