• Kommunen måler luftkvaliteten tre steder i Stavanger; Våland, Schancheholen og her i Kannik. Fredrik Refvem

Rushtidsavgiften førte til sunnere morgenluft

Luftkvaliteten i Stavanger var bedre i perioden da rushtidsavgiften var gjeldene, fordi det helsefarlige svevstøvet ble spredd utover flere timer.