• Å være aktiv i korps, gir Ulf Rosenberg enormt mye. Rune Vandvik

Korpsfiksert hele livet

Ulf Rosenberg bruker nesten hele fritiden sin på korps. Familien på fire har lenge hatt Caravelle mest for skolekorpsets skyld.