• Rådmann Wictor Juul i Hjelmeland har funne plass til svært få nye tiltak. Tor Inge Jøssang

Hjelmeland-rådmannen vil auke eigedomsskatten

– Sjølv om det er klare politiske signaler om ikkje å auka eigedomsskatten vel rådmannen å føreslå dette, heiter det i budsjettframlegget frå Hjelmeland-rådmann Wictor Juul.