• Fredrik Refvem

Færre avganger til Tau

Fem rundturer kan ryke fordi Tauferjene endrer status fra riksveiferje til fylkesveiferje.