Askeskyen holder seg unna Norge - foreløpig

Ingenting tyder på at Norge vil bli rammet av askeskyen i nærmeste framtid.