Vil ha nytt Internasjonalt (litteratur)hus på Nytorget

Petter Gilsvik vil flytta Internasjonalt hus til Nytorget, og laga eit nytt, breiare og meir internasjonalt litteraturhus.