• Slik kan det se ut der vasspesten vokser. Bildet er fra Wikipedia.

Akvarieplante blir forbudt

Tenk deg om før du heller ut vannet i akvariet ditt. Hvis det inneholder en til nå ganske vanlig akvarieplante som kalles vasspest, kan du forurense hele vassdrag bare det er noen planterester med i vannet du slår ut.