• Odd Kristian Stokka

- Foreldre som vel nynorsk må gjera jobben sjølve

Fram til nå har om lag 25 seksåringar valt nynorsk som hovudmål i Sandnes frå hausten 2009. I tillegg kjem elevane på nynorskskulane Sviland, Høle og Malmheim.