- Vi må ta mange krafttak samtidig

For å få til en framtidsrettet trafikkavvikling må det tas noen alvorlige grep, mener samferdselssjef, Gunnar Eiterjord.