Stjal ødelagte flatskjermer

Uvedkommende hadde knust et vindu for å ta seg inn i et radio— og fjernsynsverksted.