Byggearbeider sannsynlig brannårsak

Varmt arbeid med propanbrenner startet brannen i et bolighus på Austhallet ved Klepp stasjon mandag.