• Erlend Bore fra Sola er en av mange fedre som har mistet retten til foreldrepenger (pappaperm) fordi han har glemt en frist. Bore er frustrert over de stivbeinte reglene til Nav. Han har tapt nesten 50.000 kroner, men har sendt klage til Nav.

Kambe vil endre loven for pappaperm

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) har i høst kjempet for en lovendring i Folketrygdloven for å unngå at fedre mister betalt pappaperm fordi de glemmer å søke innen fristen.