Presses ut på boligjakt

Når oljeselskapene ikke lenger har mulighet til å gi de en leilighet, må arbeidsinnvandrerne ut på boligmarkedet alene. Da er det greit å få et kurs i det typiske norske hjemmet.