Frigjør nytt byrom ved å fjerne bossdunker

Inntil nylig var det karakteristiske Netlandssmauet på Sølvberget fullt av bosspann.