• Anders Minge

- Tror nok den nye biskopen står på listen

Lederen i bispedømmerådet sier forslagene fra folk flest gir et godt grunnlag. De første kandidatene er allerede kontaktet.