Skolen skal se overgrepsutsatte barn

Tør lærere hjelpe barn og unge som er utsatt for overgrep eller selv er en overgriper? Ikke ofte nok, og nå skal de få hjelp.