Råkjørte i 60-sone

En solamann (21) må sone 18 dager i fengsel for råkjøring.