Flere menn i kvinneyrker

Flere menn i Stavanger jobber nå i omsorgssektoren. Andelen menn i hjemmebaserte tjenester har økt med 6,6 prosent siden i fjor.