Forskningssenter for alternativ behandling

– Synet på alternativ behandling har endret seg mye de siste årene.