• Pål Christensen

Grillaksjon i Gauselvågen

Sosialistisk Ungdom aksjonerte i dag for tursti med grilling og ballspill i Gauselvågen.