• Rosenbergansatte ved klubbsekretær Ove Iversen (tv) ga tidligere i år en million tilJohannes Hausken fra Sykehuset i våre hender. Pengene skal brukes til en da Vinci-robot til bruk ved kreftoperasjoner ved Stavanger Universitetssjukehus. Knut S. Vindfallet

Høybråten reagerer på innsamlingsstopp

Beslutningen til «Sykehuset i våre hender» om innsamlingsstopp tas opp med helseministeren.