• Trafikken i Sør-Rogaland har økt og økt de siste årene, men har flatet ut under finanskrisen. Jon Ingemundsen

Mindre trafikk, lavere aktivitet

De siste trafikktallene fra Forus, Sokn, Bråstein og Madla viser at trafikken går litt tilbake.