• Pål Christensen

Småkriminell gjeng på Sola oppløst

Innsats mot småkriminell gjeng i Sola har gitt resultater.