• Pål Christensen

– Stasjonen er på Skeiane

Folket stemmer på «Brueland» som stasjonsnavn i Sandnes, men historiske kilder tilsier «Skeiane».