• I disse dager gjennomfører politiet «snille»trafikkontroller på Jæren. I tillegg til en drops får bilistene som vinkes til siden nok en påminnelse om at alkohol og kjøring ikke hører sammen.- Fatter vi mistanke er imidlertid ikke alkometeret langt unna, sier politibetjent Thomas Thue. Cornelius Munkvik

50 prosent flere russjåfører

I 2010 ble 68 rus— eller alkoholpåvirkede sjåfører stanset av politiet i jærkommunene Time, Klepp og Hå. Til nå i år er tallet 103.