• Ordførar Gro Skartveit meiner eigedomsskatten er usosial, men at det og er usosialt å ikkje ha pengar til dei som verkeleg treng det. Kristin Eide

- Smertefullt å leggja ned skule

Eigedomsskatt og nedlegging av Halsnøy skule fekk mest merksemd då Finnøy vedtok budsjettet for neste år.