Fant 8,9 kilo ørret fastfrosset i isen

Da Paul Ersdal kjørte forbi Lundevatnet på grensa mellom Vest-Agder og Rogaland, fikk han plutselig øye på en svær rugg av en ørret.