Zazzera vil ikke si ett eneste pip om Birkedal

Jostein Zazzera, leder av Frps nominasjonskomité, vil fortsatt ikke begrunne hvorfor han vil bytte ut Trond Birkedal med Sissel Stenberg som partiets ordførerkandidat. –Uhørt å gå inn på detaljer, som han kaller det.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

–Hvor stor sjanse er det for at Frps nominasjonsmøte vraker Trond Birkedal og velger Sissel Stenberg som partiets nye ordførerkandidat slik som nominasjonskomiteen har foreslått?

–Det vet jeg ikke, vi får avvente voteringen på møtet mandag.

–Det er vanlig at nominasjonskomiteen sikrer seg ryggdekning, i alle fall når de foreslår å bytte ut toppkandidaten. Komiteen må jo ha undersøkt dette?

–Når komiteen foreslo dette, var det ut fra innspillene vi fikk. Samtlige medlemmer har fått anledning til å komme med forslag.

Mange ville ha Stenberg.

–Hvor mange?

–Jeg svarer ikke på hvor mange og hvem.

–Hva er din reaksjon på bystyregruppa slår ring om Birkedal?

–Jeg kommenterer ikke det som er kommet der fra.

Begrunnelsen

–Hva er begrunnelsen for å bytte ut Trond Birkedal med Sissel Stenberg?

–Jeg begrunner ingen enkelt kandidat. Nominasjonskomiteens arbeid har gått ut på å lage en liste til valget i 2011. –Kommer du heller ikke til å gi noen begrunnelse på nominasjonsmøtet?

–På enkeltpersoner? Nei.

«Detaljer»

–På nominasjonsmøte i Stavanger Ap nylig, brukte nominasjonskomiteens leder minst 45 minutter på å forklare hvorfor de seks øverste var foreslått, navn for navn. Mens du altså ikke skal si noe?

–Min begrunnelse går på generelle ting og ikke på enkeltpersoner. Å gå inn i detaljer, er helt uhørt. Forslaget vårt er ut fra det vi anser er det beste for partiet. Våre kandidater får selv inntil åtte minutter taletid inkludert støtteinnlegg til å presentere og markedsføre seg selv.

I unåde?

–Du var Frps fremste politiker i Stavanger i mange år, og Birkedal var din læregutt, din favoritt. Ved forrige valg overtok han etter deg som Frps ordførerkandidat. Nå er tre år med han som Frps gruppeleder gått. Hva har skjedd som gjør at du mener han nå bør vrakes?

–Jeg kommenterer ikke noe som går på enkeltpersoner. Overhodet ikke.

Svekket

–Du er ingen novise i politikken. Når en nominasjonskomité vraker en sittende toppkandidat, er det fordi de mener vedkommende ikke er god nok. Hvis nå Birkedal vinner på nominasjonsmøtet, har du altså bidratt til å svekke Frps ordførerkandidat. Hvilke tanker gjør du deg om det?

–Nominasjonskomiteen fremmer bare forslag. Den medlemsmøtet velger, står partiet bak. Men jeg forstår du prøver å utbrodere det og gjøre det til noe helt annet enn det er. Du er ute etter å lage intriger. –Jeg er ute etter dine vurderinger, din begrunnelse. –Nå har jeg forklart dette 15 ganger.

Negativt-positivt

–Og jeg har fortsatt ikke fått noe skikkelig svar.

–I Frp har vi en god regel om at vi ikke snakker om personer.

–Åh?

–Ingen har lov til å snakke negativt om noen.

–Men du har lov å snakke positivt. Hva synes du om Trond Birkedal?

–Jeg uttaler meg ikke om enkeltpersoner.

–Hvordan synes du Birkedal har gjort jobben som partiets gruppeleder i bystyret?

–Jeg uttaler meg ikke om enkeltpersoner.

–Hvilke reaksjoner har du fått på komiteens innstilling?

–Begge deler, både de fra dem som er enige og uenige. Som ventet, sier Jostein Zazzera som altså er leder av nominasjonskomiteen i Stavanger Frp.

Publisert: