• Lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen vurderer å ta betalt av biler som setter av passasjerer på Sola. Målet er at flere skal kjøre kollektivt når de skal ut å fly. Jon Ingemundsen

Vurderer p-avgift for «kiss and fly» på Sola

Avinor vurderer å innføre avgift for biler som skal slippe av eller hente folk på flyplassen på Sola. Slik håper de å øke antallet kollektivreisende.