Frikjent for voldtekt - får erstatning

En amerikansk statsborger som ble frikjent i Gulating lagmannsrett i september 2007 for en påstått voldtekt på Atlantic Hotel, er tilkjent 650.000 kroner i erstatning.